ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ហ្វ្រេដា លីន
ការលក់នាំចេញ

ម៖+86-18898785620(WeChat)

អ៊ីមែល៖[email protected]

វ៉ាលឡេស លី
CMO

ម៖+86-15007558918(WeChat/WhatsAPP)

អ៊ីមែល៖[email protected]

ផ្ញើរសំណួរ
© រក្សាសិទ្ធិ 2021 Shenzhen Jingbang Hardware Electronic Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។
ទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល